Bezpečná jízda na koloběžkách a elektrokoloběžkách

Elektrokoloběžky se stávají v posledních letech stále populárnějším dopravním prostředkem. 

V zákoně o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) se dočtete v paragrafu 57 v odstavci 2, že jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. A to znamená, že ten, kdo jede na koloběžce, je cyklistou se všemi právy i povinnostmi.

Můžete se s ní vydat jen na silnici, do vyhrazených cyklopruhů nebo využít cyklostezek.

Na chodníku na ní jezdit nemůžete, povolené je ji pouze vést.

V přípapdě, že uživatel chce, aby byla elektrokoloběžka způsobilá k provozu na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, musí mít ale maximální rychlost do 25 km/h a výkon elektropohonu nesmí překročit 1000 W,

V opačném případě se již koloběžky (stávají skútrem) podléhají registraci a jsou brány jako skútr - motocykl. V tom případě je potřeba mít platné STK koloběžky, registrační značku, povinné ručení a jakožto řidič vozidla i řidičský průkaz.

Přibližně od roku 2016 se rozmáhá trend sdílených koloběžek ve větších městech. 

Pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti, jako pro cyklisty:

 • Jezdí se po pravé straně vozovky s dostatečným bezpečnostním odstupem. ...
 • Pokud existuje na vozovce jízdní pruh pro cyklisty, jezdec na koloběžce je povinen ho použít.
 • Jezdci na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe.
 • Motoristé předjíždějí cyklisty/koloběžce zásadně zleva.

Koloběžky na chodníku:

 • Pohyb po chodníku je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let.
 • Povinnost do 18 let věku za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
 • Jedinec do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její ploše.
 • V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů.
 • V „Zóně pro cyklisty“ je nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.
 • Pokud se jedinec do deseti let věku pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, sám může jet na silnici až po dosažení 10 let.

Jen věkovým limitem a výbavou jezdce na koloběžce není zákon naplněn. Koloběžka, stejně jako kolo, podléhá povinné výbavě. 

Povinná výbava koloběžek je definovaná ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Koloběžka je zařazena mezi jízdní kola!

Povinná výbava

 • Volné konce řídítek musí být zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi.
 • Na rukojeti nesmí být ostré hrany – nebezpečí vážného poranění při nárazu na řídítka.

Brzda přední a zadní

 • Účinné na sobě nezávislé brzdy (přední a zadní). .
 • Ochrana páčky brzdy proti poranění – musí mít oblý konec.

Odrazky a jejich umístění

 • Přední odrazka – bílá barva, umístění vpředu pod řídítky. Může být kombinovaná s bílou přední svítilnou nebo blikačkou.
 • Zadní odrazka – červená barva, může být kombinovaná se zadní červenou svítilnou nebo odrazovým materiálem obdobných vlastností. Je možno použít i červené blikačky.

Osvětlení koloběžky za tmy, za snížené viditelnosti

 • Jezdec na koloběžce, stejně jako cyklista, je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým neoslňujícím světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, lze použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Pro jezdce na koloběžce, kteří se pohybují na pozemních komunikacích, platí také pokyny policisty, musí respektovat světelné signalizační zařízení – semafor a znát chování u tohoto zařízení. 

Přechod pro chodce

Pokud cyklostezka navazuje přechodem pro chodce, musí jezdec z koloběžky sesednout a koloběžku přes přechod jen vést. Nesmí na ní jet.

Jízda v obci na silnici s více pruhy

Osoba jedoucí na koloběžce používá jen pravý jízdní pruh, levý jízdní pruh jen v případě nutnosti použití k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.
 

A nakonec nesmíme zapomenout i na důležité pravidlo "být viděn". Je důležité, aby i elektrokoloběžku bylo v provozu dobře vidět. Kromě vybavení osvětlením bychom měli pamatovat i na reflexní materiály a doplňky. 
 

14. 6.2021
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

sponzor Kletch.cz