NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/129 ze dne 16. ledna 2019 o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na Ālánek 114 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, po postoupení návrhu

Příloha č. 13 k vyhlášce č.341/2002 sb.

Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky.

Brno zavádí značku ukazující místo pro zaparkování koloběžky

Brno zavádí značku ukazující místo pro zaparkování koloběžky
 
23.8. - Brno zavádí značku, která ukazuje místa vyčleněná pro legální parkování koloběžek. Do konce roku budou ve všech modrých zónách rezidentního parkování. V tiskové zprávě to uvedla Anna Dudková z tiskového oddělení magistrátu. Časem bude po městě celkem 170 míst s piktogramem koloběžky. Chce docílit toho, aby koloběžky nestály volně na chodníku.

 

Pozor na podvodníky, naprostá většina ,,koloběžek,, typu Ečopr jsou skůtry, prodávaná na našem trhu je určena pro provoz na pozemních komunikacích, a je nutno je registrovat podobně jako jakékoliv motorové vozidlo.

V nabídce www.kolobrnda.cz je mimo jiné model, Ečopr - X7. 

Naše Ečopry jsou použitelné jelikož splňují všechny zákonem dané podmínky, tudíž Vás nemusí trápit zda odpovídají příslušné legislativě.  

Je nutné dodržovat pravidla pro provoz na cyklostezce, aby nedošlo k nebezpečným situacím a nechtěným úrazům. Mnoho lidí ani netuší, kdo smí cyklostezku využívat. Tyto pravidla upravuje zákon číslo 361/2000 Sb. – zákon o silničním provozu, ten mimo jiné upravuje, že cyklostezku využívají cyklisté. V  § 57 odstavci 7, je upraveno, kdo mimo cyklisty může užít cyklostezku a jakým způsobem.

sponzor Kletch.cz