Je nutné dodržovat pravidla pro provoz na cyklostezce, aby nedošlo k nebezpečným situacím a nechtěným úrazům. Mnoho lidí ani netuší, kdo smí cyklostezku využívat. Tyto pravidla upravuje zákon číslo 361/2000 Sb. – zákon o silničním provozu, ten mimo jiné upravuje, že cyklostezku využívají cyklisté. V  § 57 odstavci 7, je upraveno, kdo mimo cyklisty může užít cyklostezku a jakým způsobem.

„ Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.“  Přitom tyto osoby jsou povinny jet jednotlivě za sebou.

Pokud elektrokolo mimo jiné plní požadavky Normy ČSN EN 15194 vymezuje Zákon o provozu na pozemních komunikacích, že je na elektrokolo pohlíženo jako na jízdní kolo bez elektrické asistence. Pokud je elektrokolo vybaveno zákonným příslušenstvím (světla, odrazky,) může být provozováno na pozemních komunikacích, ale též na vyhrazených cyklostezkách a trasách určených výhradně pro jízdní kola.

sponzor Kletch.cz