„Stezka pro cyklisty“ - dopravní značka č. C 8aPo této stezce se mohou pohybovat pouze cyklisté nebo osoby s podobným sportovním vybavením.
Značkou č. C 8a se stanoví příkaz pro cyklisty užít v daném směru takto označený pruh nebo stezku. Stezky může užít i osoba vedoucí jízdní kolo. Stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišným povrchem nebo odlišným provedením povrchu. Pruhu nebo stezky může užít i osoba pohybující se na koloběžce, na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno. Omezení platnosti značky nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce. Cyklisté i bruslaři musí na stezce pro cyklisty jet za sebou a po pravé straně, předjíždějí zleva. Současně s tím si musí bruslaři počínat tak, aby neohrozil ostatní účastníky provozu na stezce pro cyklisty.

 

„Stezka pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 9a -  Na takto označené stezce se pohybují chodci a cyklisté po společné stezce.
Dopravní značka „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 9a) přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky, přičemž na takto označené stezce se nesmějí chodci a cyklisté navzájem ohrozit. Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno. Všichni účastníci by se měli pohybovat při pravém okraji komunikace (ve směru chůze či jízdy).
Povinností všech účastníků je, aby se vzájemně neohrožovali a byli vůči sobě ohleduplní. To znamená, že cyklisté by se měli vyvarovat rychlé a nebezpečné jízdy. Rychlejší uživatelé objíždí pomalejší zleva, stejně jako se na silnici předjíždějí automobily. Chodci pak nemohou jít například čtyři vedle sebe, ale musí umožnit cyklistům bezpečný průjezd.

„Stezka pro chodce a cyklisty“ - dopravní značka č. C 10a -Zde je chodec povinen užívat pouze pruh vyznačený pro chodce a cyklista pouze pruh vyznačený pro cyklisty
Značkou č. C 10a se stanoví příkaz pro chodce a cyklisty užít v daném směru samostatného odděleného pruhu. Značka rovněž vyznačuje vzájemné situování stezky pro chodce a stezky pro cyklisty. Pokud je zde povolen obousměrný provoz cyklistů, cyklisté se pohybují v pravé části nerozděleného pruhu či pravém jízdním pruhu a předjíždějí a objíždějí především zleva.
Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty. Nesmí přitom ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce. Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno.
Pruh pro cyklisty není určen k chůzi, vstupovat na něj mohou chodci pouze v odůvodněných případech, např. při obcházení a vcházení či vycházení ze stezky, přičemž nesmí cyklisty ohrozit.
Pro bruslaře není tento typ stezky vhodný. Bruslaři se mohou pohybovat jak v části pro chodce, tak i pro cyklisty.

 

 

 

sponzor Kletch.cz